queen of the road

I'm Cat. Follow my mind.

“How do you pick up the threads of an old life? How do you go on, when in your heart, you begin to understand, there is no going back? There are some things that time cannot mend.”

—   J.R.R. Tolkien (via lastisle)

(Source: onlinecounsellingcollege, via didyoueatallthisacid)

А вечером я стою под твоим окном,
Ты поливаешь цветы, поливаешь цветы.
А я дотемна стою и сгораю огнем,
И виной тому ты, только ты…

ko gan Tu zini par šo pasauli, vispār

cloud atlas

(Source: spaceghostzombie, via stfumadison)

Cat 2012

(Source: nylonpinksy, via alaska-alaskaa)

definitelydope:

Gorgany, Ukrainian Carpathians (by Olga Krayevska)

(via alaska-alaskaa)

pa īstam

īstus vārdus un īstu vakaru un rītu pa īstam
īstu ieelpu un nemākslotu izelpu


tur jau tā brīvība slēpjas, ka maldoties pa dienu mežā un brienot cauri tekošām upēm, pārvarot kalnus, vakarā tomēr gribi atgriezties pie sava kamīna un pēc tik garas dienas ieritināties pazodē un ļaut mēnesim spīdēt acīs. Galvenais, ka uz mēnesi pat negribas kaukt, jo nekas jau nepietrūkst.

pa īstam to sajūtu, ka pateiktais ir tikpat īsts kā izdarītais.
vairāk pacietības..vai tomēr vairāk patiesības ?

“The less I needed, the better I felt.”

—   Charles Bukowski  (via thatkindofwoman)

(Source: observando, via fastumhell)

“Never get too attached to anyone unless they also feel the same towards you, because one sided expectations can mentally destroy you.”

—   

Unknown (via stevenbong)

Ain’t that the damn truth

(via tonightthesouthisonfire)

(Source: yourstrulymaudia, via fastumhell)